Kellade Järjekord

Seitse surmapatu Watch Order | Lihtne 2021. aasta juhend

Olen koostanud hõlpsasti mõistetava Seven Deadly Patti kellajärjekorra. Lisatud on ka kronoloogiline järjekord ja kiire ülevaade.